Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μου να δηλώσω εκ προοιμίου ότι είμαι περήφανος που είμαι και εγώ Δικηγόρος, ένας από σας. Και ο λόγος που είμαι υπερήφανος είναι ότι παραδοσιακά και διαχρονικά το Δικηγορικό Σώμα συγκεντρώνει πολύ αξιόλογα στοιχεία της κοινωνίας μας, όχι μόνο από πλευράς επιστημονικής  και ακαδημαϊκής, αλλά και ηθικής και δεοντολογικής.

Υπό την έννοια αυτή, η πειθαρχική διαδικασία έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς συμβάλλει στην διαφύλαξη του κύρους του Δικηγορικού Λειτουργήματος. Διότι όσο και αν οι Δικηγόροι στέκονται στο ύψος των καθηκόντων τους, εν τούτοις υπάρχουν και κάποια κρούσματα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, που είναι πάντως μεμονωμένα, σε σχέση με τον όλο αριθμό των συναδέλφων και τον όγκο των καθημερινών υποθέσεων.

Έτσι, δια της πειθαρχικής διαδικασίας, εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να περιφρουρούμε το επάγγελμά μας, το γόητρο και το κύρος του Δικηγορικού Λειτουργήματος και να μην αφήνουμε κάποιες συμπεριφορές (λίγων ευτυχώς) περιπτώσεων να προσβάλουν και δυσφημούν συλλήβδην όλους μας.

Είχα, λοιπόν, την τιμή να μου ανατεθεί από τον συνδυασμό μας ο τομέας ευθύνης των Πειθαρχικών Θεμάτων και εν συνεχεία να αναλάβω το εξαιρετικά τιμητικό καθήκον να είμαι μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΣΑ. Η επιθυμία μου είναι να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε τα Πειθαρχικά Συμβούλια με τρόπο ακριβοδίκαιο, συνετό και αντικειμενικό, με εργαλείο την εφαρμογή των σχετικά υφιστάμενων διατάξεων και την εντιμότητα και την ευθυκρισία των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Κλείνοντας να πω ότι οι παλιοί Δικηγόροι συχνά χρησιμοποιούσαν χαριτολογώντας την έκφραση «Το άτιμο γένος των πελατών». Και δεν είχαν άδικο, καθώς πολλές φορές οι πελάτες καταδιώκουν τους συνηγόρους τους με μεγαλύτερο μένος από αυτό που στρέφονται κατά των αντιδίκων τους. Κάποιες όμως φορές οι πελάτες έχουν δίκιο. Και τότε, πρέπει τα πειθαρχικά συμβούλια να κάνουν τη δουλειά τους.

Διότι τα πειθαρχικά Συμβούλια δεν υπάρχουν για να προστατεύουν τον Πολίτη. Υπάρχουν για να προστατεύουν εμάς από αντιδεοντολογικές συμπεριφορές, που δυσφημούν όλους μας.

Εξυπακούεται ότι τα Πειθαρχικά θέματα είναι ανεξάντλητα και αυτή είναι μόνο μία αρχική θέση.

Περιμένω την κριτική, τις θέσεις και απόψεις σας!

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

© 2017 - 2024 ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ | ALL RIGHTS RESERVED.