Προτάσεις για όλους μας. Προτάσεις για τη δουλειά μας. Για τη ζωή μας.

 • Σύσταση διαρκών ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και άμεσης συμμετοχής 50 δικηγόρων ανά επιτροπή

  Σύσταση δέκα (10) διαρκών Επιτροπών παρακολούθησης νομοθετικού έργου και άμεσης συμμετοχής σε αυτό 50 δικηγόρων ανά Επιτροπή ειδικά επιλεγμένων με κριτήρια εξειδίκευσης ανά δικαιϊκό κλάδο.

 • Σύσταση ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ για όλες τις τροποποιήσεις για τη διαρκή ενημέρωση των δικηγόρων (e-Diary)

 • Σύσταση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης λειτουργίας της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των δικηγόρων

  Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης λειτουργίας της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των δικηγόρων. Αποσύνδεση της ρύθμισης των 120 δόσεων με την καταβολή τρεχουσών εισφορών. Σύσταση θέσεων Δικηγόρων ως συμβούλων στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ε.ΣΥ.ΚΑ.).

 • Νέοι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ του Ν. 4022/2011 (βοηθοί Εισαγγελέων και Ανακριτών Διαφθοράς)

  ΝΕΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ του Ν. 4022/2011 (βοηθοί Εισαγγελέων και Ανακριτών Διαφθοράς), αφενός μεν για τη διασφάλιση της Δίκαιης Δίκης αφετέρου δε για νέες ευκαιρίες εργασίας για ασκουμένους και νέους δικηγόρους.

 • Εφαρμογή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, διακοπτομένων και αναβαλλομένων δικών

 • Χρησιμοποίηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ σε εφαρμογές της καθημερινότητας

 • Χωρισμός ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Σύσταση διαρκούς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

 • Διαρκής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ και ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Σύσταση ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 • Διαρκής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (καθαριότητα, ασανσέρ, κλιματισμός κλπ)

 • Δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, για εξειδίκευση σε κλάδους δικαίου. Δημιουργία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης νέων δικηγόρων σε κλάδους δικαίου, καθώς και για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις. Δημιουργία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 • ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ασφάλισης αστικής ευθύνης δικηγόρων

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ασφάλισης αστικής ευθύνης δικηγόρων και πολλές άλλες πρωτοπόρες ιδέες, που εφαρμόζονται ήδη σε κοινωνίες προηγμένων κρατών.

 • ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ» με την αξιοποίηση Δικηγόρων που παρίστανται σε Δικαστήρια με άμεσης παρέμβαση

  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ» με την αξιοποίηση Δικηγόρων που παρίστανται σε Δικαστήρια με άμεσης παρέμβαση σε περίπτωση παραβίασης θεσμικών αρχών. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων και αύξηση αριθμού προσώπων στην υπηρεσία του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών των δικηγόρων.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΣ για δίκες με αλλοδαπούς κατηγορουμένους

 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Καθιέρωση αναπληρωτή «ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» για τη Διοίκηση του Δ.Σ.Α.

 • Σύσταση «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» του Δ.Σ.Α.

 • Σύσταση διαρκούς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.

 • Λειτουργία σε κτίρια του ΔΣΑ πλήρως εξοπλισμένων χώρων γραφείων και συναντήσεων, με δυνατότητα κεντρικής γραμματειακής υποστήριξης

  Λειτουργία σε κτίρια του ΔΣΑ πλήρως εξοπλισμένων χώρων γραφείων και συναντήσεων, με δυνατότητα κεντρικής γραμματειακής υποστήριξης, οι οποίοι θα διατίθενται στους Δικηγόρους, είτε για έδρα, είτε για meeting room, έναντι μισθώματος, ευνοϊκότερου και σαφώς χαμηλότερου σε σχέση με την αγορά.

 • ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Επεξεργασία σχεδίου συνεργασίας και συμμετοχής στη λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ αναφορικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων σε περισσότερα πεδία

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ αναφορικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων σε περισσότερα πεδία και αστικών υποθέσεων σε καρτέλα πελάτη (προθεσμίες, επιδόσεις κλπ).

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ για τα Μέλη του ΔΣΑ ΜΕ Η/Υ και φωτοτυπικά μηχανήματα. Είσοδος με κάρτα δικηγόρου

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ Η/Υ (και αύξηση των Η/Υ στις ήδη υπάρχουσες αίθουσες) που είναι διαθέσιμες για τα Μέλη του ΔΣΑ. Προσθήκη σε αυτές φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών (scanner). Είσοδος με κάρτα δικηγόρου.

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ που θα εκτελεί κυκλική διαδρομή Ευελπίδων – Εφετείο – Κέντρο για την εξυπηρέτηση Δικηγόρων

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (Lawyer City Shuttle) που θα εκτελεί κυκλική διαδρομή Ευελπίδων – Εφετείο – Κέντρο, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση Δικηγόρων

 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Accredited Law Qualification)

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Accredited Law Qualification). Με την ειδικότητα αυτή αναβαθμίζεται η εργασία του ασκουμένου δικηγόρου. Από τα δίδακτρα του ανωτέρω τμήματος θα είναι δυνατή η σύσταση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αντίστοιχου τμήματος υποστήριξης και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης ασκουμένων δικηγόρων του Δ.Σ.Α, η οποία θα παρέχεται δωρεάν.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ αμίσθων και εμμίσθων δικηγόρων

 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ και ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 • Πλαίσιο στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ για την εργασία του ασκουμένου Δικηγόρου

 • ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Πραγματική άσκηση εποπτείας επί των όρων λειτουργίας και σύνταξης των συμβάσεων, έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης δεοντολογίας.

  ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Πραγματική άσκηση εποπτείας επί των όρων λειτουργίας και σύνταξης των συμβάσεων, έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης δεοντολογίας (ωραρίου, συνθήκες και σχέσεις εργασίας, επαγγελματική εξέλιξη κλπ.) για εμμίσθους δικηγόρους.

 • Διαρκής επιτροπή συνεργασίας με τη Διοίκηση των Δικαστηρίων. Πρόταση Μεταρρύθμισης της Εκλογής 3 Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων.

  Διαρκής επιτροπή συνεργασίας με τη Διοίκηση των Δικαστηρίων. Πρόταση Μεταρρύθμισης της Εκλογής 3 Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Α.Π., ΣτΕ, Ε.Σ.) από τα αντίστοιχα μέλη της Δικαιοσύνης με συμμετοχή 20% των Δικηγόρων και τελική εκλογή ενός από την Κυβέρνηση.

 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Κοινωνικές συνέργειες, συμμετοχή Δικηγόρων στους κοινωνικούς αγώνες με διαρκή διάλογο και διαφώτιση Πολιτών και Πολιτειακών παραγόντων

  Κοινωνικές συνέργειες, συμμετοχή Δικηγόρων στους κοινωνικούς αγώνες με διαρκή διάλογο και διαφώτιση Πολιτών και Πολιτειακών παραγόντων. Ανάπτυξη των εργασιών των Δικηγόρων και διεύρυνση της δικηγορικής ύλης με γνώμονα την αναβάθμιση του κύρους του Δικηγορικού Λειτουργήματος.