ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έλαβα το έτος 2002 το πτυχίο της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια κατά το έτος 2004 έγινα κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Είμαι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασκώ τη μάχιμη δικηγορία από το έτος 2005 με πολυάριθμες παραστάσεις και εκπροσωπήσεις ενώπιον όλων των ποινικών ακροατηρίων της Χώρας. Είμαι μέλος επιστημονικών ενώσεων που ασχολούνται  με το ποινικό δίκαιο και την αναβάθμιση του ρόλου του Συνηγόρου στα πλαίσια των δικαστικών διαδικασιών.

Έχω συμμετάσχει σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων και webinars, ενώ από το έτος 2020 συμμετέχω στη διδασκαλία των σεμιναρίων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας που διοργανώνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.