ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γιάννης Σαμέλης γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα, κατοικεί στην Κάντζα Παλλήνης. Είναι έγγαμος, και έχει 1 κόρη. Είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ’ Αρείω Πάγω και Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Ρώμης «TOR VERGATA», Δόκτωρ (Dottore) Φορολογικού Δικαίου, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ρώμης «ROMA TRE», Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης [MSc] «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Απόφοιτος Μακροχρόνιου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κατάρτισης «Φορολογικού Δικαίου» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού 2008-2009. Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ως μάχιμος Δικηγόρος έχει χειριστεί πληθώρα υποθέσεων Φορολογικού Δικαίου, ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, καθώς και υποθέσεις που αφορούν ζητήματα των Ο.Τ.Α. Υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής 2006-2010, Αντιδήμαρχος Οικονομικών το 2007, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2009-2010, τακτικό Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΚΕ 2006-2010.