ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επαγγελματική εμπειρία: 

Ως ασκούμενος Δικηγόρος από τις 26-08-2010. Ειδικότερα:

  • από την ως άνω ημερομηνία έως την 17-10-2010 στον Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Κ. Τσώκο (Βασιλέως Κωνσταντίνου 16, τηλ. 210 7013350).
  • από 18-10-2010 έως 14-12-2011 στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γραφείο Νομικού Συμβούλου, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Ως Δικηγόρος, από τις 21-08-2012:  

  • Από 15-12-2011 έως 21-8-2012 συνέχισα την άσκηση μου στο Δικηγορικό Γραφείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων Αθανασούλια Ιωάννη (Μπουμπουλίνας 6, Πειραιάς,  τηλ 2104110344), ότε και έλαβα την άδεια του Δικηγόρου. Τέλος, από την 22-08-2012 που έλαβα την άδεια του Δικηγόρου έως και την 04-11-2014 συνέχισα να απασχολούμαι ως συνεργάτης Δικηγόρος στο αυτό γραφείο, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης .
  • Από τις 05-11-2014 έως και τις 31-12-2016, εργάστηκα ως Νομικός Σύμβουλος των Φαρμακευτικών Εταιρειών «Uni -Pharma A.B.E.E» και «Intermed Α.Β.Ε.Ε» του ομίλου Ο.Φ.Ε.Τ (Όμιλος Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Από τον Ιανουάριο του 2017 ως τον Αύγουστο, εργάστηκα ως Εσωτερικός Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος της «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», στο «Τμήμα Εισπράξεων και Αναδιαρθρώσεων Δανείων Ιδιωτών», με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2020 εργάστηκα ως Εσωτερικός Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος της «Ιntrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ», στο «Τμήμα Εισπράξεων και Αναδιαρθρώσεων  Δανείων Ιδιωτών», με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
  • Από τον Ιούλιο του 2020 εργάζομαι ως Δικηγόρος στην  «Μούργελας – Δημητρόπουλος – Κωνσταντέλιας Δικηγορική εταιρεία » ( «Jure Law Firm» ), στο τμήμα Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ( Αlpha Bank / χαρτοφυλάκιο Galaxyστην οποία μετά από τον Ιανουάριο του 2021 προήχθην σε υπεύθυνο ομάδας Δικηγόρων του τμήματος

Παράλληλα, εργάζομαι και ως freelancer στην επαγγελματική μου έδρα έχοντας χειριστεί πληθώρα υποθέσεων ιδιωτών πελατών, μεταξύ των οποίων αναφέρω τη συνεργασία με την Life Line Aviation SA (αεροπορική εταιρεία) και την REDSS IKE (εταιρεία παροχής  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) καθώς και υποθέσεις ποινικού Δικαίου.