ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ασκεί μάχιμη δικηγορία στην Αθήνα.