ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ασκώ δικηγορία από τις αρχές τού 1984 και το αντικείμενο με το οποίο, κυρίως, ασχολήθηκα ήταν υποθέσεις διαφόρων Κλάδων τού Αστικού Δικαίου.

Την ίδια χρονιά προσελήφθην στο – τότε – Υπουργείο Προεδρίας ως νομικός συνεργάτης και μέλος τής συντακτικής ομάδας τού «Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας» (οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ως «Ραπτάρχη»).

Λόγω της, επί σειρά ετών, εργασίας μου στο Υπουργείο με αντικείμενο την Κωδικοποίηση τής Νομοθεσίας, συνεργάστηκα με τον Δ.Σ.Α. προσφέροντας τις υπηρεσίες μου στον Σύλλογο για τη δημιουργία τής βάσης Νομικών Πληροφοριών «Τηλεματική».

Από το 1987-2014, παράλληλα, ασχολήθηκα με την έκδοση τής «Κωδικοποίησης Αγορανομικών Διατάξεων» και τού «Αγορανομικού Κώδικα» (εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα).

Ομιλώ Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Από το 2001 έως και τον Ιανουάριο του 2020 (οπότε διακόπηκαν λόγω COVID-19)  μου έχει ανατεθεί, από τον Δ.Σ.Α., η οργάνωση των δύο εκδρομών ετησίως τού Συλλόγου.

Από το 2014-2019 ήμουν εγγεγραμμένος στους καταλόγους των δικηγόρων τής Νομικής Βοήθειας γιατί φρονώ ότι η δικηγορία, πέρα από ένα επάγγελμα, είναι πρωτίστως λειτούργημα με κύριο χαρακτηριστικό του την Κοινωνική Προσφορά.