ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ιωάννα Αλεξοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και διαθέτει ειδίκευση στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με καθημερινή παρουσία στην πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πιστεύοντας ακράδαντα ότι, οι δικηγόροι οφείλουμε να συνεργαστούμε άμεσα και ενεργά, για μία καλύτερη καθημερινότητα έναντι στις αντίξοες συνθήκες που όλοι όσοι ασκούμε μάχιμη δικηγορία βιώνουμε σε κάθε πτυχή της.